A Fizioterápiás Szakdolgozók Egyesületének 2017. évi közgyűlése

Készült: 2017. február 06. hétfő Módosítás: 2017. február 10. péntek

Ezúton szeretnénk értesíteni mindenkit a Fizioterápiás Szakdolgozók Egyesületének (székhely: 1185 Bp., Szurmay táb. u. 98.) közgyűléséről.

2017. évi Közgyűlés

MEGHÍVÓ

A Közgyűlés helye: Szent János Kórház, 1125 Budapest, Diós árok 1-3.
A Közgyűlés ideje: 2017.03.04., 15 óra

Napirend (módosítva 2017.02.10-én):

  1. Beszámoló a 2016. évről,
  2. 2016. évi pénzügyi beszámoló, mérleg elfogadása,
  3. 2016. évi gazdasági-, pénzügyi terv ismertetése, elfogadása,
  4. 2017. évi szakmai programterv ismertetése, elfogadása,
  5. 2017. évi FISZE kongresszus,
  6. Egyebek.


Figyelemfelhívás:

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a + 1 fő jelen van (illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van).

Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen, ugyanazon a napon, változatlan napirendi pontokkal 15:30 órakor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

A közgyűlés meghívója letölthető innen >>

Budapest, 2017. február 06.

Tisztelettel:
Lénárt Miklósné, az egyesület elnöke